Våra tyger samt kläd och tvättråd. 
Vi rekommenderar att man tvättar alla SussiLi kläder i 30 grader i ull och sidenprogrammet. Man tvättar inte sönder kläderna och kan därför behålla dem i flera år. Hur många är det inte som tvättar alldeles för ofta?!! Bättre att kunna vädra kläderna istället och på så vis behålla dem den fina formen.
Både bra för miljön och din plånbok!


Tvätt och skötselråd!
Tvätta silke och ull för hand! 
Tvätta andra material i 30 grader
Använd inte sköljmedel -innehåller små partiklar som sliter och  "täpper" till materialet
Många tvättar sina kläder oftare än nödvändigt - att vädra kläderna är ett annat alternativ
Torktumla inte kläderna

BOMULL
Bomullen känns skön mot kroppen och den är ju så fluffig och härlig och vi tänker... inte kan väl detta vara farligt mot miljön eller människan. Tyvärr är det inte så enkelt...bomull är världens mest besprutade gröda och vissa personer måste tvätta sina plagg ett flertal gånger innan de kan använda sin nya tröja.  

PÅVERKAN PÅ MILJÖN
I dag täcker bomullen nära hälften av världens textilproduktion. Klädesbranschen ökar och fler och fler människor vill ha kläder och fler företag vill använda bomull.

KONSTBEVATTNING
Eftersom bomullen behöver mycket vatten för att växa och inte alla länder har naturlig nederbörd innebär det att man får ersätta vatten på konstgjord väg "konstbevattning". Detta i ett läge där redan flera länder lider brist på vanligt dricksvatten.

BESPRUTNING MOT SKADEINSEKTER
Bomullen behöver även mängder av jordbrukskemikalier, för att minska angrepp från skadeinsekter och ogräs. 
Tre av de mest fruktade skadedjuren är bomullsmal, tobakknölfly och majsknölfly. 

TVÄTTNING
Även när bomullen tvättas genomgår den flera tvättsteg för att avlägsnaspinnoljor, fett, varpklister mm. Tvättmedlen innehåller flera olika kemikalier.

FÄRGNING
Färgningen anses vara den mest miljöstörande ledet i textilindustrin. I vissa länder när man färgar bomullen förekommer vissa farliga kemikalier som är helt förbjudna hos oss som tex pentaklorfenol, som används mot mögelfläckar på tyget och bensidin, ett färgämne som är starktcancerframkallande. 

SKRYNKELFRITT
För att materialet skall bli så skrynkelfritt som möjligt används t.ex. formaldehyd som har cancerframkallande effekter. Många av desa gifter sprider sig vidare i näringskedjor och riskerar att på sikt att påverka och rubba funktionerna i viktiga ekosystem. 

Människor som arbetar med bomullen blir även sjuka när de exponeras för kemikalier. Miljöproblemen med bomullen slutar inte med odlingen. Hälso- och miljöfarliga ämnen används även i senare led i produktionen fastän det finns andra alternativ att ta till. 

Detta ger följande effekter: 
Besprutning skadar både människor och naturen. 

EN VANLIG BOMULLSTRÖJA KAN INNEHÅLLA UPPEMOT 250 OLIKA RESTKEMIKALIER.
De skadliga ämnena försvinner först efter ett 10-tal tvättar.  

EKOLOGISKT ODLAD BOMULL
Bomull som odlas ekologiskt, där använder man inga bekämpningsmedel och stressande gödningsmedel. Detta göra att slutprodukten blir av högre kvalitet, får längre fibrer och ökad livslängd.  

Det kan ta många år innan en vanligt odling blir en ekologisk odling.   
 
 OEKO-TEX standard 100 är standarder och certifikat för de tyger som vi använder.